Stepping Stones – 1 Vocabulary Blz17&18 Alles!

A: abroad = naar het buitenland decision = besluit especially = vooral experience = ervaring happiness = geluk homesick = heimwee host family = gastgezin originally = oorspronkelijk receive = ontvangen strike = opvallen terrific = geweldig … ingezonden door pietje bel (Pieter Zandt Scholengemeenschap) op 24-09-2010 18:51:30 – 13x bekeken nog niet genoeg stemmen voor waardering: geef je mening! voting-systeem; 1; 2; 3; 4; 5.

See original here:
Stepping Stones – 1 Vocabulary Blz17&18 Alles!