NOS Headlines – Oven of zuurbad? – Nieuws

De woordvoerder van Yarden zegt dat deze technieken in het buitenland al worden gebruikt. Yarden gaat nu onderzoeken of ze ook in Nederland haalbaar zijn als duurzaam alternatief voor cremeren

Read the original here:
NOS Headlines – Oven of zuurbad? – Nieuws