Speech by Minister of Infrastructure and the Environment, at the 10th …

“Mijn boodschap aan u als vertegenwoordigers van de internationale watertechnologie is dat er veel ogen op u zijn gericht. Alle seinen staan op groen voor een slimmer en innovatiever waterbeleid! We hebben niet alleen