'Sharia4Belgium is terroristische organisatie' – De Standaard

Bij de grootscheepse actie in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar Sharia4Belgium zijn dinsdagochtend 6 mannen opgepakt.

Here is the original post:
'Sharia4Belgium is terroristische organisatie' – De Standaard