Pieter Zandt vernietigt eigen occulte leerlingenagenda …

De brief vermeldt politiek correct dat “velen van ons” hierin het internationale vredesteken zien, maar dat enkele ouders er iets occults in zien. Omdat de Pieter Zandt zich verre wil houden van alles wat niet strookt met den